Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thông tin

Ngày 8.11, tại Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế - xã hội tập trung tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đội ngũ tuyên truyền miệng thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn.

 • Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thông tin 

  Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thông tin

  Ngày 8.11, tại Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế - xã hội tập trung tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đội ngũ tuyên truyền miệng thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn.

  09-11-2022 An toàn thông tin
 • Bảo đảm an toàn thông tin mạng 

  Bảo đảm an toàn thông tin mạng

  Vấn đề quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số là về cơ sở dữ liệu. Các ngành, cơ quan và tổ chức, doanh nghiệp muốn thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số trước hết cần xây dựng đầy đủ các bộ cơ sở dữ liệu của riêng ngành mình, doanh nghiệp mình. Khi có đầy đủ các hệ cơ sở dữ liệu thì việc khai thác, chia sẻ, sử dụng sẽ dễ dàng và hiệu quả.

  21-09-2022 An toàn thông tin