baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Củng cố hai chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Cập nhật ngày: 27/11/2011 - 06:40

Đảng bộ huyện Gò Dầu hiện có 51 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ. Trong đó có hai đảng bộ xã có chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đó là chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) giày xuất khẩu Trâm Vàng, có 12 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ xã Thanh Phước và chi bộ Công ty cổ phần giày dép xuất khẩu Cát Tường, có 15 đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Hiệp Thạnh.

Sản xuất giày dép xuất khẩu (ảnh minh hoạ)

Nhìn chung hai chi bộ này có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của chi bộ đến tận cán bộ, đảng viên, công nhân  trong công ty. Nhất là việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện mối quan hệ tốt với cấp uỷ và chính quyền địa phương. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả công tác trên, hai chi bộ này cũng còn gặp nhiều khó khăn: Tất cả đảng viên trong chi bộ là người trực tiếp sản xuất ở công ty. Do đó việc tập hợp đảng viên để nghe thời sự hoặc triển khai nghị quyết của cấp trên còn gặp khó khăn. Về công tác kết nạp đảng viên, trong thời gian qua, chi bộ chưa thật sự quan tâm đến khâu tạo nguồn bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng để giới thiệu cho Đảng. Từ khi thành lập đến nay (hai chi bộ này được thành lập từ tháng 7.2008, trên cơ sở tách ra từ đảng bộ cơ sở Công ty sản xuất giày xuất khẩu Trâm Vàng) hai chi bộ này chưa phát triển được đảng viên nào. Nguyên nhân hạn chế là do doanh nghiệp tư nhân chủ yếu quan tâm đến việc phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân; có lúc thiếu quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chưa tạo điều kiện cho đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cũng như tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện theo Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trong  năm 2012, Huyện uỷ Gò Dầu tiến hành điều tra, khảo sát tình hình đảng viên làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn. Nếu nơi nào có số đảng viên đủ điều kiện sẽ phối hợp cùng chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp đó. Vào năm 2013, Đảng uỷ các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong số đoàn viên, hội viên, công đoàn viên ưu tú đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm 2015, Huyện uỷ tiếp tục củng cố hai chi bộ ở hai doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nêu trên, hoạt động có chất lượng, đúng chức năng, thể hiện được vai trò, nhiệm vụ lãnh đạo của loại hình tổ chức Đảng theo quy định.

D.H