BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND huyện Bến Cầu: Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Hây được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện

Cập nhật ngày: 16/06/2011 - 05:40

Kỳ họp thứ I HĐND huyện Bến Cầu khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016 được tiến hành vào ngày 16.6.2011. Đến dự có đầy đủ 30 đại biểu HĐND huyện khoá X.

Báo cáo tại kỳ họp, Uỷ ban Bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 huyện Bến Cầu cho biết, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, trong danh sách niêm yết toàn huyện có 51.169 cử tri, số cử tri đi bầu cử là 50.151 người, đạt tỷ lệ 98,01%. Tổng số người trong danh sách ứng cử HĐND huyện là 48 người. Tổng số đại biểu được bầu là 30 vị. Trong số 30 đại biểu HĐND huyện vừa trúng cử có 5 đại biểu thuộc khối Đảng; 10 đại biểu thuộc khối chính quyền; 1 đại biểu khối Mặt trận, đoàn thể; 3 đại biểu khối lực lượng vũ trang; 3 đại biểu khối các thành phần kinh tế; 1 đại biểu khối sự nghiệp-khoa học kỹ thuật; 1 đại biểu khối tôn giáo và 6 đại biểu khối xã. Về cơ cấu, có 8 đại biểu nữ; 3 đại biểu trẻ; 2 đại biểu ngoài Đảng. Về chuyên môn, có 3 đại biểu có trình độ trung cấp; 26 đại biểu có trình độ đại học và trên đại học (tỷ lệ 86,67%).

Chủ tịch, các phó chủ tịch và các uỷ viên UBND huyện Bến Cầu nhiệm kỳ 2011 – 2016

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện khoá X đã bầu ông Nguyễn Văn Hây, Bí thư Huyện uỷ làm Chủ tịch HĐND huyện; bà Vương Thị Nhàn làm Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Minh làm Uỷ viên Thường trực HĐND huyện, bầu ông Võ Minh Tâm, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục làm Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; bầu các ông Trần Văn Ban, Nguyễn Thanh Danh làm Phó Chủ tịch UBND huyện và bầu 4 Uỷ viên UBND huyện; cũng tại kỳ họp này, MTTQ huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; UBND huyện trình bày tóm tắt một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 1992; Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Thường trực HĐND huyện khoá IX báo cáo tóm tắt một số kinh nghiệm hoạt động của HĐND nhiệm kỳ qua; Chủ tịch UBND khoá mới trình bày nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế xã hội năm 2011…

D.H