Khai mạc Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ IV

Cập nhật ngày: 08/06/2012 - 05:57

(BTNO)- Đại hội chính thức khai mạc vào ngày 9.6. Trước đó, tại Hội trường Tỉnh uỷ đã diễn ra phiên trù bị vào ngày 8.6. Tham dự đại hội có ông Phan Văn Sử- Giám đốc Sở Nội vụ, ông Trần Văn Mới- Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và 190/215 hội viên Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, đạt 88,37%.

Ông Dương Văn Phong- Chủ tịch Hội VHNT phát biểu khai mạc Đại hội

Sau phát biểu khai mạc của ông Dương Văn Phong- Chủ tịch Hội VHNT Tây Ninh, đại hội đã được nghe báo cáo về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2007-2012. Báo cáo nêu rõ: Hội đã vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; đã triển khai kịp thời Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” đến các hội viên; triển khai và vận động hội viên tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả cao; Chú ý quan tâm phát hiện, đào tạo và đầu tư cho lực lượng sáng tác trẻ trong từng phân, chi hội.

Hội cũng đã mở rộng công tác đối ngoại, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết với các Hội chuyên ngành VHNT Trung ương. Phối hợp tốt với liên hiệp Hội, Hội VHNT các tỉnh, thành phố trong khu vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên tỉnh. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo của Trung ương, vì thế, trong nhiệm kỳ qua, nhiều hội viên Hội VHNT đã giành được giải thưởng cao ở cấp khu vực và toàn quốc, đặc biệt các nghệ sĩ nhiếp ảnh Tây Ninh cũng đã gây được tiếng vang tại các cuộc liên hoan, triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ngoài ra, Hội khuyến khích sáng tác và ưu tiên đầu tư những tác phẩm tập trung dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thực cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong đó, chủ yếu tập trung thể hiện chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; về xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; điểm sáng văn hoá biên giới; đời sống văn hoá công nhân các khu công nghiệp; về thiếu niên, nhi đồng và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đại hội cũng đã nghe và tập trung thảo luận các văn kiện được trình bày tại Đại hội, đồng thời tiến hành bầu Ban chấp hành Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 13 vị.

Võ Cường