BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh: Dự kiến diễn ra từ 07.12 đến ngày 09.12.2011

Cập nhật ngày: 28/11/2011 - 10:27

(BTNO) – Thông tin từ HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Tây Ninh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 dự kiến diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 07.12 đến ngày 09.12.2011 tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Tại kỳ họp này, dự kiến UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua 22 báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH, AN – QP năm 2011 và kế hoạch năm 2012; Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Tờ trình thông qua phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012; Tờ trình phê chuẩn Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2010; Tờ trình về Danh mục dự án đầu tư XDCB năm 2012; Tờ trình về việc thông qua Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012; Tờ trình về quy định phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường đối với ngân sách các cấp ở địa phương; Tờ trình phương án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách huyện xã ở huyện Dương Minh Châu; Tờ trình về việc bổ sung Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Tờ trình về quy định mức thu, quản lý các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô) và tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình quy định mức thu, miễn, giảm học phí đào tạo giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề từ năm học 2012 – 2013 trở đi; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 9.12.2009 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài.

Các đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp HĐND tỉnh

Tờ trình về quy định chính sách, chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Tờ trình về việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố; Tờ trình về việc quy định mức hỗ trợ tham gia BHXH tự ngjyện đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố; Tờ trình về hỗ trợ một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Đội tuần tra nhân dân; Tờ trình về bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09.7.2010 của HĐND tỉnh khoá VII về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV thể thao thành tích cao; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến; Báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Báo các công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2011.

Bên cạnh đó , các đại biểu HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh như Tờ trình về chương trình giám sát năm 2012 của HĐND tỉnh; Tờ trình về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh; Tờ trình về việc thông qua Dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của 03 Ban HĐND tỉnh đối với các Tờ trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ được nghe Thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2011 của UB. MTTQVN tỉnh; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2011 của Viện KSND tỉnh và Báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2011 của TAND tỉnh.

HY UYÊN