Huyện Tân Châu: Tổ chức lễ tiễn công dân nhập ngũ năm 2023

Sáng 6.2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu tổ chức tiếp nhận và cấp phát quân trang cho toàn bộ công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.