Sư đoàn 5: Cụm thi đua 3 Trung đoàn Bộ binh tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022

Phong trào thi đua quyết thắng của Cụm 3 Trung đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, nhiều nội dung đạt kết quả tốt.