Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Sáng 17.5, Đảng ủy quân sự huyện Châu Thành được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn làm điểm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 ngày 20.12.2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo.