Tổng kết phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp

Chiều 21.1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp năm 2019.