“Biết thì thưa thốt…”

Chính phủ Việt Nam đã khẳng định nhiều lần, chống dịch nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu kép, không áp dụng các hình thức cực đoan, thái quá. Không chủ quan nhưng không hoang mang lo lắng quá mức - đây là thông điệp rõ ràng được người đứng đầu Chính phủ công khai nhiều lần.