Công an tỉnh: Tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Công an cấp xã

Ngày 25.11, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Công an cấp xã năm 2020.