Đảng ủy Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5): Hội nghị phiên cuối năm

Đảng ủy Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5) vừa tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2022. Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn 5 dự và chỉ đạo hội nghị.