Trốn tránh nghĩa vụ quân sự - Hậu quả khôn lường

Bên cạnh những thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ quốc thì vẫn còn một số ít người cố tình tìm cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, ảnh hưởng tới công tác tuyển quân ở các địa phương.