Khối thi đua công an các địa phương sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm

Chiều 1.7, Khối thi đua Công an huyện, thị xã và thành phố tổ chức sơ kết phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2020.