Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế.

Chiều 29.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.