Triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về “Thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Ngày 25.10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128/ NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21.10.2021 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.