Bà có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính

Trước khi xây dựng công trình nhà tạm và ki-ốt trong phạm vi đất quy hoạch hành lang đường bộ, bà Trần Thị Huệ Trí (ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn huyện Gò Dầu) có thông qua chính quyền địa phương bằng tờ cam kết cụ thể, được Chủ tịch UBND Thị trấn chứng thực. Tuy nhiên, công trình này đang bị buộc phải tháo dỡ.