Trả nhà mượn của công dân sau hơn 41 năm

Trong niềm vui sắp nhận lại được nhà, đất sau nhiều năm cho mượn, bà Cúc gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan liên quan đã cùng gia đình thực hiện hoàn tất các thủ tục theo quy định, trong suốt quá trình dài.