baotayninh.vn

Đất chưa sổ đỏ có được thế chấp vay vốn?

Vay thế chấp bằng sổ đỏ là hình thức phổ biến nhưng đất chưa có sổ đỏ được thế chấp vay vốn hay không?