Bà cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng

Thiết nghĩ, bà Ơi, chị Thuý cần chờ Toà án giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng bất động sản là nhà và đất. Đối với nội dung cho rằng chị Quyên ngược đãi mẹ già thì nguyên đơn cần thực hiện theo hướng dẫn của Phó Công an xã.