Tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1067 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh.