Cấp căn cước công dân cho người đủ 14 tuổi trở lên

Nhằm hướng tới mục tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho toàn bộ người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trong năm 2021, từ ngày 20.9 đến hết ngày 31.12.2021, Công an Tây Ninh tiếp tục triển khai các tổ công tác cố định và lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố để nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên toàn tỉnh.