BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá X:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024 

Cập nhật ngày: 08/12/2023 - 19:15

BTNO - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Chiều 8.12, HĐND tỉnh khoá X biểu quyết thông qua 29 nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên làm việc chiều 8.12

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ngay từ đầu quý I/2024

Phát biểu tại phiên làm việc chiều 8.12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đối với các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp. Đồng thời, thông tin thêm một số vấn đề trọng tâm mà các đại biểu và cử tri quan tâm về tình hình phát triển KT-XH năm 2023; nêu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển KT-XH năm 2024.

Về chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc UBND tỉnh đề xuất chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 tăng từ 7% trở lên không phải tăng cơ học theo cảm tính mà dựa trên cơ sở đánh giá tình hình, đúc kết kinh nghiệm kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự báo tình hình, thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức năm 2024.

Đặc biệt là trên cơ sở rà soát dự báo các nguồn lực hiện có, tăng thêm có khả năng huy động đóng góp vào tăng trưởng GRDP trên các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, còn thể hiện nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị.

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 ngay từ đầu năm với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất. Rà soát các nguồn lực, động lực để tập trung huy động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt tốc tăng trưởng kinh tế cao ngay từ quý của đầu năm.

Về dự thảo các Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, 24 nghị quyết được UBND tỉnh trình kỳ họp lần này đã được chỉ đạo chuẩn bị chặt chẽ, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quản lý Nhà nước và thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung đã được các Ban, Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra và thống nhất; được các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận đóng góp ý kiến, với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, UBND tỉnh đã tiếp thu cao nhất các ý kiến góp ý của các đại biểu, thống nhất với các Ban, với Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện lại nội dung các nghị quyết sau thảo luận Tổ. Nội dung tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung sẽ được các đơn vị thay mặt UBND tỉnh trình báo cáo thông tin đầy đủ khi thông qua từng nghị quyết.

Đại biểu HĐND tỉnh khoá X biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Người đứng đầu cần tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế

Chiều 8.12, đại biểu HĐND tỉnh khoá X đã biểu quyết thông qua 29 nghị quyết, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc đã đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cho biết, sau 3 ngày làm việc, HĐND tỉnh đã dành thời gian thảo luận, góp ý toàn diện đối với các nội dung trình kỳ họp.

Các ý kiến đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của đại biểu, phản ánh thực tiễn địa phương và ý kiến, nguyện vọng cử tri, đóng góp thiết thực vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp xác đáng nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của các cơ quan chính quyền, cơ quan tư pháp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua thảo luận, HĐND tỉnh thống nhất nhận định, năm 2023, mặc dù điều kiện thế giới và trong nước có nhiều diễn biến không thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đã tích cực phối hợp, tổ chức triển khai các biện pháp, chính sách của Chính phủ, tập trung khai thác các tiềm năng, điều kiện thuận lợi của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở mức khá.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm qua cũng còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra, cần tập trung khắc phục để thực hiện tốt hơn trong năm 2024, nhất là trong bối cảnh tình hình dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, biến động khó lường.

Bằng tinh thần quyết tâm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển của tỉnh năm 2024, cũng như Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém  nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, xác định rõ trách nhiệm, sớm cụ thể hoá, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thực hiện chức năng giám sát, kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá trách nhiệm, nghiêm túc của HĐND về kết quả rèn luyện, phấn đấu và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị các vị được lấy phiếu tín nhiệm tiếp thu kết quả đánh giá, cũng là niềm tin, kỳ vọng gửi gắm của HĐND, phát huy kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

HĐND đã thực hiện giám sát chuyên đề về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, cân nhắc về điều kiện, ngồn lực của tỉnh trong những năm còn lại, HĐND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng NTM đến cuối giai đoạn theo hướng tập trung nguồn lực để hoàn thành và đảm bảo duy trì bền vững, thực chất 100% các xã, 1 huyện đạt chuẩn NTM, phấn đấu đạt mức cao nhất các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, nhanh chóng cụ thể hoá, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

 “Trên tinh thần đoàn kết, truyền thống kiên cường, khát vọng vươn lên, thay mặt HĐND tỉnh, tôi kêu gọi cử tri, Nhân dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng cùng cấp uỷ, chính quyền vượt khó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khai thác tốt hơn tiềm năng, tận dụng tốt những cơ hội mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, phát triển đời sống nhân dân, củng cố nền tảng để phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tiếp theo” - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm kết thúc bài phát biểu.

29 nghị quyết được HĐND tỉnh khoá X thông qua tại Kỳ họp thứ 10

1. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

2. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn ngân sách Nhà nước.

3. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên.

4. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hoà Thành - giai đoạn 1.

5. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Trường Hoà - Chà Là (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ĐT.784).

6. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025.

7. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

8. Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025.

10. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024.

11. Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

12. Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

13. Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

14. Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

15. Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024.

16. Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 - đợt 3.

17. Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025.

18. Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

19. Nghị quyết quy định nội dung đầu tư, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024-2030.

20. Nghị quyết sửa đổi Khoản 2 Điều 22 của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND, ngày 9.12.2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Tây Ninh.

21. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh.

22. Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

23. Nghị quyết phê duyệt:

  1. Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại II tỉnh Tây Ninh.
  2. Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2023 về “Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

26. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.

27. Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 về “Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh”.

28. Nghị quyết về kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

29.Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 10, Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phương Thuý - Việt Đông

Tin liên quan