Bổ nhiệm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Chiều 20/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định của Thủ tướng, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thưởng làm Thứ trưởng.

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx