Thường trực HĐND tỉnh họp liên trực thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6

Cập nhật ngày: 24/10/2012 - 04:02

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp liên trực vào vào sáng 23.10.2012. Ông Võ Hùng Việt - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Huỳnh Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tham dự cuộc họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khoá VIII

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp thứ 6, thời gian tiếp xúc cử tri và nội dung chương trình kỳ họp. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thông qua bản đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá VIII.  Sau khi nghe các đại biểu thảo luận nội dung chương trình kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt thống nhất dự kiến thời gian và nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá VIII sẽ tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7.12.2012 tại hội trường Tỉnh uỷ. Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của Đại biểu HĐND tỉnh từ ngày 12 đến ngày 20.11.2012. Nội dung kỳ họp thông qua báo cáo thực hiện kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Tờ trình về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; Tờ trình thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và phê duyệt phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; Tờ trình quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Tờ trình về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013; Báo cáo công tác thi hành án năm 2012. Đối với tờ trình về quy hoạch sự nghiệp thể dục thể thao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét lại, nếu kịp thì đưa vào nội dung kỳ họp thứ 6, nếu không để lại kỳ họp sau;  Báo cáo tổng họp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh…Trong đó, các đại biểu sẽ thảo luận bàn sâu về việc đánh giá những kết quả về tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt cũng nêu ra một số kiến nghị với UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Ban HĐND tỉnh cần thực hiện trong việc chuẩn bị để kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá VIII đạt kết quả tốt. 

D.H