BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Thảo luận các chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX

Cập nhật ngày: 14/02/2011 - 06:01

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ (thứ hai từ trái sang) cùng các Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp

(BTNO) – Ngày 14.2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2.2011 nhằm thông qua các nội dung quan trọng. Cùng chủ trì phiên họp còn có Phó Chủ tịch thường trực Võ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Nguyễn Thảo và Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tiến.

Các đại biểu tham dự phiên họp thảo luận dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 11.9.2010 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 và dự thảo Kế hoạch phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011 – 2015.

Trong phiên họp sáng 14.2, các đại biểu tập trung phân tích khá sâu dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. Mục tiêu tổng quát của dự thảo kế hoạch này là “duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; tạo sự chuyển biến nhanh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh CNH- HĐH, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT- XH và quá trình đô thị hoá. Xây dựng môi trường VH- XH lành mạnh, văn minh; bảo đảm công bằng và an sinh XH; nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, thu ngắn khoảng cách, sự chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống dân cư giữa nông thôn và thành thị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 đưa Thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại III và đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu ‘Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, vững bước trên con đường xây dựng CNXH”.

Toàn cảnh phiên họp

Các đại biểu cũng đã thảo luận giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra như GDP tăng bình quân từ 14% trở lên; GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) là 2.970 USD trở lên; Giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản tăng bình quân hằng năm 5,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm từ 21% trở lên; Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân hằng năm từ 14% trở lên; Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP đến năm 2015 (giá 1994): nông, lâm, thuỷ sản (18- 19%) – công nghiệp, xây dựng (36- 37%) – dịch vụ (44 – 45%); Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP đến năm 2015 (giá hiện hành): nông, lâm, thuỷ sản (30- 31%) – công nghiệp, xây dựng (34- 35%) – dịch vụ (34 – 35%)…

Đ.H.T