Cận cảnh 13 cọc gỗ giữa lòng sông nghi liên quan trận chiến Bạch Đằng

Nhiều cây cọc gỗ nghi liên quan trận chiến Bạch Đằng năm 1288 được phát hiện tại ao nhà ông Đoàn Văn Đến (Hải Phòng) có dấu hiệu bị hủy hoại, đầu cọc bị chặt bằng hoặc nằm sát kè đá.