Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng môi trường văn hoá mới ở LLVT thị xã Hoà Thành 

Cập nhật ngày: 26/09/2022 - 15:20

BTNO - Môi trường văn hoá mới là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về chính trị, góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân cách cao đẹp của người quân nhân cách mạng, tạo động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ biết vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng môi trường văn hoá trong quân đội chụp ảnh lưu niệm.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua cùng với thực hiện toàn diện các mặt công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng uỷ, Ban CHQS thị xã Hoà Thành luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đạt được kết quả quan trọng.

Qua tổng kết, Ban CHQS Thị xã rút ra được những bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ luôn hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ, có lối sống văn hoá, ý thức kỷ luật, mối quan hệ hài hoà trên dưới, tinh thần đoàn kết quân dân, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong LLVT thị xã. Ban CHQS thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các xã, phường đẩy mạnh giáo dục theo phân cấp, kết hợp chặt chẽ giáo dục cơ bản, giáo dục thường xuyên với giáo dục thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động …

Trong quá trình thực hiện, Ban CHQS thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục sát với từng đối tượng; chú trọng các bộ phận làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ độc lập, xa vị trí chỉ huy…

Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện phấn đấu theo các chuẩn mực về lối sống văn hoá, thực sự là tấm gương để chiến sĩ noi theo; xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ là một “chiến sĩ văn hoá”, mỗi cơ quan, đơn vị là một “đơn vị văn hoá”.

Đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực phát hiện bồi dưỡng xây dựng điểm và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt”, “việc tốt” trong phát huy giá trị văn hoá mới, kiên quyết đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc, thiếu trách nhiệm trong xây dựng môi trường văn hoá.

Nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện cuộc vận động, Ban CHQS Thị xã coi việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp là yếu tố quyết định đến kết quả thực hiện cuộc vận động.

Hằng năm, quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng môi trường văn hoá, Đảng uỷ, Ban CHQS thị xã xác định rõ mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động thực hiện cuộc vận động sát với đặc điểm, tình hình đơn vị.

Đồng thời cụ thể hoá tiêu chuẩn, tư cách cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng các tổ chức vững mạnh toàn diện với các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, đơn vị lấy kết quả xây dựng môi trường văn hoá là tiêu chuẩn quan trọng trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân.

Để đạt hiệu quả cao, Ban CHQS Thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng môi trường văn hoá với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khoá XIII), phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”… Cuộc vận động đã có sức lan toả sâu rộng trong toàn LLVT, góp phần xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần vui tươi, phong phú, lành mạnh cho bộ đội, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Cùng với đó, Ban CHQS Thị xã tích cực đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động; phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, các thiết chế văn hoá. Triển khai toàn diện kế hoạch đã xác đinh, Ban CHQS Thị xã chỉ đạo các hoạt động xây dựng môi trường văn hoá phải hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Do vậy, cuộc vận động được triển khai sâu rộng vào các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội với nhiều hình thức và cách làm phong phú, đa dạng. Ban CHQS Thị xã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và chỉ đạo chỉ huy các cấp bảo đảm đầy đủ vật tư, trang bị, tổ chức các hoạt động văn hoá phục vụ đời sống tinh thần bộ đội, nhất là các dịp lễ, tết, cao điểm trực sẵn sàng chiến đấu.

Chiến sĩ LLVT thị xã Hoà Thành chăm sóc cảnh quan môi trường trong doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong quá trình huấn luyện, đơn vị duy trì nền nếp các hoạt động cổ động thao trường, bãi tập, tổ chức trò chơi quân sự, văn hoá, văn nghệ giữa giờ giải lao, bảo đảm đầy đủ vật tư các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong các đợt huấn luyện dã ngoại hành quân, diễn tập bắn đạn thật.

Nhờ đó, chất lượng huấn luyện và sức chiến đấu của đơn vị được nâng lên, Ban CHQS Thị xã đạt vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, được tặng cờ thi đua quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và UBND tỉnh Tây Ninh.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Quân uỷ Trung ương phát động, Ban CHQS thị xã Hoà Thành phối hợp ra quân làm công tác dân vận hằng năm đạt hiệu quả; thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tham gia đào đắp, làm mới và nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông liên xã, ấp, khu phố, nạo vét kênh, mương thuỷ lợi, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nơi công cộng, giúp dân thu hoạch hoa màu, phối hợp với trạm y tế các xã, phường khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo; thăm, tặng quà đơn vị LLVT, sinh viên tình nguyện về phối hợp làm công tác dân vận trên địa bàn thị xã.

Vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trích quỹ vốn đơn vị xây dựng 22 căn nhà đồng đội “tình nghĩa quân - dân” cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Thị xã và nhân dân, các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã. Trong những năm qua đã có hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác dân vận với hơn 20.000 ngày công lao động và trên 10 tỷ đồng.

Ban CHQS Thị xã trích quỹ từ nguồn tăng gia sản xuất phối hợp với 6 tổ chức chính trị - xã hội thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, người nghèo nhân dịp lễ, tết cổ truyền của dân tộc; thăm, tặng quà các tôn giáo, đối tượng chính sách là người có đạo nhân dịp lễ, tết, ngày truyền thống.

Đến nay, trên địa bàn thị xã có 100% xã, phường đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Từ đó, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ LLVT gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT thị xã, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Những kết quả và kinh nghiệm xây dựng văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 30 năm qua, là tiền đề quan trọng để LLVT thị xã Hoà Thành tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Cao Điêm