Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp 

Cập nhật ngày: 07/12/2022 - 17:19

BTNO - Tiếp tục chương trình làm việc sáng 7.12 của kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp; trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên sau nhiều năm, 100% các chỉ tiêu KT-XH đều vượt so với Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đề ra, 19/19 chỉ tiêu vượt gồm: 9 chỉ tiêu kinh tế, 7 chỉ tiêu văn hoá - xã hội và 3 chỉ tiêu môi trường.

Thu ngân sách hoàn thành trước thời gian quy định 2 tháng, với tổng thu ngân sách lần đầu tiên vượt trên ngưỡng 11.000 tỷ đồng, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn, trong đó, có địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm, có địa phương vượt hơn 100% kế hoạch. 

Thương mại - dịch vụ khởi sắc, đặc biệt là du lịch, doanh thu du lịch đạt trên ngưỡng 1.000 tỷ đồng, tăng 200% về lượng khách du lịch, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là một trong 5 điểm thu hút lượng khách du lịch lớn cả nước.

Kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến nay 6,4 tỷ USD. Tây Ninh được xếp trong nhóm 10 tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. Tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại quan trọng.

Cụ thể: tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP- theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 56.289 tỷ đồng, tăng 9,56% so với cùng kỳ (kế hoạch năm 2022 tăng 6,5% trở lên). Tỷ trọng nông - lâm - thuỷ sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ (chưa tính thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm) trong GRDP theo giá hiện hành ước đạt 20,2% - 45,5% - 29,6% (kế hoạch năm 2022 là 20% - 21%; 44 - 45%; 29 -30%). GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.707 USD (kế hoạch năm 2022 là 3.500 USD).

Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất góp phần làm tăng năng suất, chất lượng các nông sản trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ thực vật được tăng cường thực hiện giúp bảo đảm năng suất, chất lượng nông sản cho nông dân. 

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tăng mạnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi được thực hiện tốt, khống chế được dịch tả heo châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Hiện nay, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm không xảy ra trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện tốt, rừng phát triển ổn định và không xảy ra cháy rừng. 

Tỉnh đang triển khai thực hiện 4 chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp, nông dân đẩy mạnh sản xuất quy mô lớn, hình thành vùng nguyên liệu tập trung và ứng dụng công nghệ cao góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn; luỹ kế đã hỗ trợ được 20 dự án với kinh phí hỗ trợ trên 8,7 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, tỉnh tăng thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng lên 61/71 xã, trong đó, 100% xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới; tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 16/61 xã, 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 25,5%; xuất khẩu tăng 25,9%. Thu ngân sách đạt kết quả cao. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 11.725 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ- tăng 17% dự toán địa phương, tăng 26,3% dự toán Trung ương giao; trong đó, thu nội địa 10.235 tỷ đồng, tăng 17,4% so dự toán, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt. Ước đến hết 31.1.2023, giải ngân trên 4.368 tỷ đồng, đạt 96,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 97,36% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 64.250 tỷ đồng, tăng 20% so đầu năm. Năm 2022, ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 38.219 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Vốn thu hút đầu tư trong nước tăng 36,1%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 15,5% và tăng 70,2% về vốn so với cùng kỳ.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm, tỉnh tổ chức nhiều hoại động văn hoá, thể thao ý nghĩa, an toàn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Tỉnh đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, một số loại tội phạm giảm mạnh, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án tăng cao. Công tác phối hợp tuyên truyền được triển khai thường xuyên, thông qua công tác tuyên truyền góp phần định hướng, ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin, sự đồng thuận xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của Chính phủ và địa phương.

Sáng 7.12, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo hoạt động phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; báo cáo tóm tắt công tác của các ngành Toà án, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự; Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về nội dung các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp. 

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả giám sát về “Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh”; thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban.

Trúc Ly - Phương Thuý

Tin liên quan
  • Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 

    Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

    Sáng 7.12, HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 6 dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong. Phiên khai mạc được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp trên kênh TTV11 để cử tri và nhân dân theo dõi.