Công an Tây Ninh: Điều động Trưởng phòng, Trưởng Công an các huyện, thành phố

Đại tướng Tô Lâm-Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định điều động công tác đối với 6 Trưởng phòng nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Trưởng Công an các huyện, thị xã thuộc Công an tỉnh Tây Ninh.