Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.