Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố (TP), nhất là thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội trong việc quyết định những chính sách tài chính –- ngân sách đặc thù theo Nghị quyết 115 của Quốc hội.