Chi tiết Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP Hồ Chí Minh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông cáo Báo chí về Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.