Việt Nam hỗ trợ Lào ứng phó dịch Covid-19

Ngày 25/10, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao tượng trưng số tiền 2.150.000 USD cùng một số vật tư y tế là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào ứng phó đợt dịch Covid-19 mới ở Lào.