Ducati Scrambler thêm bản giá rẻ 13.600 USD

Mẫu xe thấp cấp của dòng Scrambler 1100 với tông tối màu sẽ bán ra từ cuối tháng 10.