Hãng xe sang của Ford bỏ xe con, chỉ sản xuất SUV

Lincoln dừng sản xuất Continental sedan, chiếc xe con cuối cùng của hãng để chuyển hẳn sang dòng xe gầm cao.