BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự báo kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch năm

Cập nhật ngày: 27/10/2011 - 12:47

Theo Sở Công thương, trong tháng 10 năm nay, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện được khoảng gần 110 triệu USD.

So với tháng 9, kim ngạch xuất khẩu ở Tây Ninh có giảm đôi chút. Tuy nhiên, nếu tính cả 10 tháng đầu năm 2011 thì kim ngạch xuất khẩu ở Tây Ninh đạt tốc độ tăng trưởng khá cao (khoảng 935 triệu USD), tăng hơn so với cùng kỳ năm trước đến 31%. Hoạt động xuất khẩu của tất cả các khu vực kinh tế đều có tăng trưởng cao so cùng kỳ. Khu vực kinh tế Nhà nước có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao nhất (hơn 82% so với cùng kỳ), kế đến là khu vực kinh tế tư nhân đạt tốc độ tăng trưởng hơn 70%.

Xuất khẩu cao su tăng

Riêng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng qua cũng đạt tốc độ tăng trưởng hơn 16% so với cùng kỳ. Như vậy, nếu tính tổng thể thì kim ngạch xuất khẩu ở Tây Ninh trong 10 tháng đầu năm 2011 vẫn đạt cao hơn khá nhiều so với chỉ tiêu đề ra là tăng 20%.

Trong các mặt hàng xuất khẩu, tăng cao nhất là tinh bột khoai mì. Trong 10 tháng qua, sản lượng xuất khẩu đạt 196,5% và giá trị xuất khẩu đạt 313% so với cùng kỳ. Kế đến là mặt hàng cao su (sản lượng xuất khẩu không tăng nhưng giá trị xuất khẩu đạt hơn 163% so với cùng kỳ). Mặt hàng hạt điều nhân cũng có sản lượng xuất khẩu không tăng nhiều, nhưng giá trị xuất khẩu đạt hơn 136% so với cùng kỳ. Các mặt hàng khác như: dệt may có giá trị xuất khẩu đạt gần 115%; giày thể thao các loại đạt 114,5%; săm, lốp xe đạt hơn 112%... so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2011 cho thấy khả năng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu năm 2011 là rất khả thi (năm 2011 chỉ tiêu về xuất khẩu đề ra là tăng trưởng đạt 20% so với năm trước, kim ngạch xuất khẩu đạt tương đương 1,07 tỷ USD). Trong 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 935 triệu USD- đạt gần 90% kế hoạch cả năm và tốc độ tăng trưởng đang đạt đến hơn 30% so với cùng kỳ.

Sơn Trần