BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng

Cập nhật ngày: 27/03/2011 - 10:35

(BTNO)- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2011, UBND huyện Gò Dầu cho biết, trong nhiệm kỳ qua, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển mạnh. Các cơ sở công nghiệp đầu tư mở rộng trang thiết bị, nâng dần trình độ công nghệ cao hơn và hoạt động có hiệu quả, duy trì sản xuất ổn định.

Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Phước Đông - Bời Lời đã được triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng từ năm 2004 - 2011 tăng bình quân hằng năm 10,85%, tăng 1% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 20 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký gần 4.000 tỷ đồng; 25 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với vốn đăng ký trên 60 triệu USD. Hiện nay đã có 50% doanh nghiệp được cấp phép đi vào hoạt động. Dự án Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Phước Đông - Bời Lời đã được triển khai, trong đó diện tích trên địa bàn huyện Gò Dầu trên 965ha (phần còn lại thuộc địa bàn huyện Trảng Bàng).

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có Khu công nghiệp Hiệp Thạnh đã được Chính phủ phê duyệt dự án với diện tích xây dựng là 250ha.

D.H

 

 

 


 
Liên kết hữu ích