NATANI từng bước khẳng định thương hiệu “Mãng cầu Bà Đen”

Ngoài cung cấp cho thị trường trong nước, sản phẩm mãng cầu Bà Đen còn được xuất khẩu sang Singapore, các nước khu vực Bắc Mỹ và Trung Đông. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu trên thị trường là điều mà nhiều nhà vườn tại Tây Ninh đang hướng tới.