Kiểm tra việc duy tu, sửa chữa kênh nội đồng

Chiều 29.10, ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát việc duy tu, sửa chữa một số kênh nội đồng trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.