Bài cuối: Tiếp tục quan tâm đến hệ thống cấp nước nông thôn tập trung

Được sử dụng nước sạch là niềm khao khát của người dân sống ở vùng nông thôn. Do đó, vấn đề đầu tư xây mới hay nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước của các trạm cấp nước tập trung luôn được người dân quan tâm.