Thông tin kinh tế

Trong tháng 2.2021, hầu hết các mặt hàng thuộc nhóm hàng thực phẩm đều có chỉ số giá tăng so với tháng trước như: nhóm thịt gia súc tăng 1,8% (trong đó thịt heo tăng 2,07%, thịt bò tăng 1,24%, thịt gia cầm tăng 0,78%). Chủ yếu là thịt gà tăng 0,62%; thịt quay, giò, chả tăng 2,59%... do nhóm thực phẩm này được tiêu thụ nhiều trong dịp tết.