Diễn ra tại Tây Ninh vào tháng 6.2021

Theo điều lệ, Ðội tuyển quần vợt quốc gia (ÐTQG) Việt Nam (hạng 71 thế giới) sẽ cùng với 8 ÐTQG khác trong khu vực tranh tài ở giải đấu này gồm: Hongkong (hạng 68), Syria (hạng 76), Sri Lanka (hạng 78), Kuwait (hạng 110), Qatar (hạng 111), Jordan (hạng 120), Pacific Oceania (hạng 122) và Malaysia (hạng 127).