baotayninh.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 204/QĐ-TTg phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.