Điện, Thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các nước và Tổng Thư ký Liên Hợp quốc đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng.