Chỉ số PAPI năm 2021 của Tây Ninh: Tăng 20 bậc nhưng vẫn còn nhiều hạn chế

Văn phòng UBND tỉnh vừa có báo cáo kết quả xếp hạng và phân tích các nội dung thành phần của Chỉ số PAPI Tây Ninh năm 2021, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cải thiện chỉ số này trong thời gian tới. Có thể thấy, kết quả PAPI của Tây Ninh năm 2021 đã có sự tiến bộ đáng kể so với năm 2020 khi tăng vọt từ thứ hạng 51 lên thứ hạng 31. Tuy nhiên, tổng số điểm chỉ ở mức “thường thường bậc trung” khi vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước.