Văn phòng UBND tỉnh triển khai, tập huấn phần mềm đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày 22.10, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai “Phần mềm đánh giá công tác cải cách hành chính” năm 2021 bằng hình thức trực tuyến cho các công chức phụ trách cải cách hành chính (CCHC) và công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.