Tây Ninh: Chuẩn bị cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

Từ ngày 1.11, Công an tỉnh sẽ tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho trên 1 triệu công dân trong độ tuổi quy định được cấp căn cước.