Hiệu ứng tích cực từ “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”: Ghi nhận tại bộ phận Một cửa phường Ninh Thạnh

Ngày 6.11 vừa qua, ông Phan Văn Tới ngụ khu phố Ninh Đức đến bộ phận Một cửa phường Ninh Thạnh làm thủ tục khai tử cho người thân vừa mới qua đời. Ông đã được cán bộ Đoàn thanh niên phường hỗ trợ viết hồ sơ, hướng dẫn làm thủ tục rất nhiệt tình và hoàn thành thủ tục trong buổi sáng.