Đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng” trên Zalo Cổng hành chính công tỉnh

Ngày 29.5, Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng” trên Zalo Cổng hành chính công tỉnh. Tham dự có đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông.