Thành ủy Tây Ninh trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ

Ngày 22.1, Thành ủy Tây Ninh tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại phường 3, Hiệp Ninh và Ninh Sơn.