Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh họp phiên thứ nhất

Chiều 22.1, tại Hội trường UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh họp lần thứ nhất.