Dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở xác thực thông tin tiêm chủng phòng Covid-19

Trước tình trạng quản lý thông tin dữ liệu về tiêm chủng phòng Covid-19 chưa được thực hiện thống nhất, đồng bộ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoạt động quản lý tiêm chủng Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư vào chiều 16.10.