Phấn đấu đạt mục tiêu

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vào ngày 2-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phương châm của chúng ta là không lùi bước trong khó khăn, cần tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu "kép" về phòng chống dịch thành công; khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội phải quyết liệt hơn trên tinh thần đạt mục tiêu cao nhất.