Nhà Trắng: Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sắp thăm Việt Nam

Đây là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ thăm chính thức Việt Nam.