Mỹ cân nhắc công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam

Ngày 8/5, Bộ Thương mại Mỹ tổ chức điều trần để quyết định việc có công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam hay không, Reuters đưa tin.