Lệnh đình chiến tạm thời vì COVID-19 ở Libya ngay lập tức bị vi phạm

Lệnh đình chiến tạm thời đạt được ngày 21/3 vì lý do nhân đạo trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã ngay lập tức bị vi phạm.