“Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết”

Cuộc khủng hoảng Covid-19 thêm một lần nữa cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang có một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.