Báo Đảng: Hướng đến chủ trương, đường lối của Đảng - Hướng đến lòng Dân

Báo Đảng phải là nơi để người dân tin tưởng gửi gắm tâm tư nguyện vọng, phản ánh tiếng nói của nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa người dân, doanh nghiệp với cấp uỷ, chính quyền.