Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2023)

Trong suốt chặng đường 93 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách làm nên kỳ tích, những thắng lợi to lớn.