Kỳ 4: Ðừng gọi sự thật là giả dối

Không phải bây giờ, từ rất lâu, không thiếu những cá nhân, vì một lý do nào đó, họ không ưa thích chế độ hiện tại nên tìm mọi cách đổi trắng thay đen.