BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tư vấn Pháp luật

Cập nhật ngày: 13/05/2009 - 05:35

Hỏi: Ba tôi có 2 đời vợ. Vợ trước còn sống, có cuộc sống riêng, có 2 con. Mẹ tôi là vợ sau có 3 con. Hiện mẹ tôi đang sống với ba tôi.

Nay ba tôi muốn làm di chúc cho con. Như vậy có phải gọi hết các con về để làm thủ tục hay không, hay là ba tôi chỉ cần làm đơn đem ra xã ký đóng dấu là được? Nếu làm thủ tục chuyển nhượng tài sản nhà thì ba tôi phải làm giấy tờ gì? Tôi làm giấy tờ này giúp ba tôi được không?

NGUYỄN THÀNH TRUNG (Châu Thành-TN)

Trả lời: Nếu ba ông minh mẫn, có quyền làm di chúc để lại tài sản của mình cho bất kỳ ai (kể cả người ngoài) (Điều 648 của Bộ Luật Dân sự 2005). Việc lập di chúc không bắt buộc phải có mặt của anh chị em của ông vì luật không quy định. Do đó, ba ông có thể lập di chúc theo các hình thức quy định của pháp luật (Điều 649, Điều 650 của Bộ Luật Dân sự 2005).

Ba của ông có quyền làm hợp đồng chuyển nhượng nhà là phần tài sản của mình cho người khác. Hợp đồng chuyển nhượng này phải được công chứng hoặc chứng thực. Ba của ông có thể làm hợp đồng uỷ quyền để uỷ quyền cho ông làm các thủ tục này.

PHÒNG PBGDPL-SỞ TƯ PHÁP