Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai kịp thời, sớm đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống 

Cập nhật ngày: 09/12/2022 - 11:06

BTNO - Sáng 9.12, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng các phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong, HĐND tỉnh khoá X tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong thông qua báo cáo kết quả thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu giải trình làm rõ một số nội dung.

Tại phiên thảo luận Tổ sáng 8.12, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận với 53 lượt ý kiến liên quan dến các nội dung kỳ họp. Các ý kiến thảo luận thể hiện trách nhiệm cao, thẳng thắn, thiết thực, trọng tâm; đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã trao đổi, giải trình làm rõ những vấn đề các đại biểu đặt ra, cơ bản được các đại biểu đồng tình, thống nhất.

Tại kỳ họp UBND tỉnh và các thành viên đã trả lời chất vấn bằng văn bản 12 nội dung; lãnh đạo sở GTVT, Công an tỉnh đã trả lời chất vấn trực tiếp. Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các ý kiến giải trình và trả lời chất vấn của các ngành; đồng thời tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, của cử tri để chỉ đạo thực hiện, cũng như nghiên cứu, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ.

Về tình hình, kết quả phát triển KT-XH năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh và lạm phát song với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, sự kế thừa và phát triển các thành tựu qua các nhiệm kỳ, KT-XH của tỉnh đạt kết quả tích cực, toàn diện và có nhiều điểm sáng. Nổi bật là lần đầu tiên sau nhiều năm 100% chỉ tiêu cơ bản về KT-XH đạt và vượt nghị quyết đề ra, trong đó có 9/9 chỉ tiêu về kinh tế vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Kinh tế phục hồi nhanh, GRDP tăng cao 9,56%, vượt kế hoạch đề ra (KH 6,5%), cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước (cả nước: 8%) xếp thứ 16/63 tỉnh thành, phố; xếp thứ nhất trong nhóm 8 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.700 USD vượt kế hoạch đề ra; quy mô nền kinh tế vươn lên xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố. Các chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, tổng doanh thu du lịch tăng mạnh, đạt cột mốc mới về số thu. Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội đều đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả năm 2022, nhận định tình hình năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên làm việc sáng 9.12.

Theo đó, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2023 ngay từ đầu năm với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất. Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tạo điều kiện phục hồi và phát triển KT-XH.

Chủ động, tích cực cùng các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ triển khai hiện thực hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch tỉnh, đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển KT-XH theo quy hoạch.

Thực hiện có hiệu quả 4 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Chủ động phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục pháp lý triển khai nhanh dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài; Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương thực hiện thủ tục khởi động dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1); phối hợp với các tỉnh, thành phố hiện thực hóa các chương trình hợp tác đã ký kết.

Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hợp tác, hợp tác xã khôi phục, phát triển sản xuất. Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi về đầu tư đã đề ra.

Tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đã triển khai. Hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đầu tư đã có chủ trương, nhất là các dự án công nghiệp, đô thị, du lịch, cảng logistics, điện năng lượng mặt trời.

Khai thác có hiệu quả nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất đai, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán 2023; phân khai vốn kịp thời, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; bảo đảm an sinh xã hội, duy trì nằm trong tóp đầu các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực ngành y tế, khắc phục về cơ bản tình trạng thiếu thuốc trong hệ thống y tế công lập. Đề xuất cơ chế chính sách nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên nhất là giáo viên mầm non.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến về môi trường đầu tư, chuyển đổi số; tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng, biểu hiện sợ rủi ro, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua -khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng khen thương đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu. Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đấu tranh, phòng, chống, kéo giảm các loại tội phạm. Chủ động, linh hoạt, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết nghị, ban hành 30 nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các nội dung nghị quyết được UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị kỹ, chặt chẽ, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quản lý nhà nước và thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung đã được các Ban, Thường trực HĐND tỉnh thẩm định và thống nhất; được các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận đóng góp ý kiến, với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, UBND tỉnh đã tiếp thu cao nhất các ý kiến góp ý của các đại biểu, thống nhất với các Ban, với Thường trực HĐND tỉnh cùng điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện lại nội dung các nghị quyết.

Nội dung tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung sẽ được các đơn vị trình báo cáo thông tin đầy đủ khi thông qua từng nghị quyết. Sau khi các nghị quyết được quyết nghị thông qua và banh hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả để sớm đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Phương Thúy

Tin liên quan