Nơi vùng tâm dịch Dương Minh Châu

Những ngày này, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân huyện Dương Minh Châu tập trung sức lực, vật lực cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên địa bàn huyện, đặc biệt ở thị trấn Dương Minh Châu và xã Suối Ðá.