Chống dịch giữa nắng nóng

Từ 0 giờ ngày 29.5.2021, Tây Ninh triển khai 4 tổ liên ngành phòng, dịch Covid-19 tại các cửa ngõ giao thông, tiếp giáp địa phận TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Bình Dương, Bình Phước.