Sở Giao thông Vận tải: Hướng dẫn về hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trong trạng thái bình thường mới

Ngày 26.10, Sở GTVT ban hành hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21.10.2021 của UBND tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Liên kết hữu ích