Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19

Từ ngày 28.7 đến 30.7, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19, Ban CHQS huyện Gò Dầu đã vận động mạnh thường quân, cán bộ, chiến sĩ và người thân chung tay ủng hộ vật chất, tổ chức “chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ những người gặp khó khăn vì dịch bệnh trên địa bàn.

Liên kết hữu ích